Šta je viton? Proizvodi od vitona

Viton je brend sintetičke gume i ftorkaučuka i uobičajeno se koristi u O- prstenovima i za druge uobličene ili ekstrudirane proizvode. Viton materijali variraju u njihovoj fleksibilnosti i sposobnosti da ostanu nepropusni na ekstremnim temperaturama, kao i njihovom otporu na kaustične supstance i druge hemikalije.

Viton se koristi u širokom rasponu proizvoda od onih koje su pogodni za opštu upotrebu do onih dizajniranih za specijalizovanu upotrebu u ekstremnim uslovima.

Opširnije: Šta je viton? Proizvodi od vitona

Šta je silikon? Proizvodi od silikona

Pročitajte zanimljive činjenice o proizvodnji i sastavu silikona, kao i kako silikon poboljšava naše živote i životnu sredinu. Silikon je "karika koja nedostaje" između organske i neorganske hemije. Silikon ima jedinstvene osobine dok drugi polimeri ne mogu da se porede sa silikonom.

Promenom veličine ili strukture molekula silikona ili dodavanjem drugih jedinjenja u silikon, može se poboljšati ili promeniti način na koji se ponaša. Tajna silikonskih neverovatnih mogućnosti leži u fleksibilnoj Si-o- Si vezi.

Opširnije: Šta je silikon? Proizvodi od silikona