Pretraži sajt

PROIZVODNI PROGRAM

Šta je silikon? Proizvodi od silikona

Pročitajte zanimljive činjenice o proizvodnji i sastavu silikona, kao i kako silikon poboljšava naše živote i životnu sredinu. Silikon je "karika koja nedostaje" između organske i neorganske hemije. Silikon ima jedinstvene osobine dok drugi polimeri ne mogu da se porede sa silikonom.

Promenom veličine ili strukture molekula silikona ili dodavanjem drugih jedinjenja u silikon, može se poboljšati ili promeniti način na koji se ponaša. Tajna silikonskih neverovatnih mogućnosti leži u fleksibilnoj Si-o- Si vezi.

Sirov silikonGlavna sirovina od koje se pravi silikon je silicijum (Si), koji je drugi najzastupljeniji element u zemljinoj kori posle kiseonika. Silikon se nepojavljuje kao jedinstveni element u prirodi; najčešće se pronalazi u kombinaciji sa kiseonikom u obliku silicijum dioksida (silika gelu). 

Silikon se sastoji od okosnica naizmeničnih atoma silicijuma i kiseonika poznato kao siloxane linkage (Si-O-Si) odnosno siloksan veza, za koji su vezane različite organske grupe. Silikoni je visoko otporan na visoke i niske temperature, otporan degradaciji od UV zraka, odbija vodu i izlaže niz drugih karakteristika.

Proizvodi od silikona

Silikon se proizvodi u mnogim oblicima uključujući silikonski fluid, smole, tečne gume i čvrste gume. Silikon igra vitalnu ulogu u gotovo svim oblastima uključujući elektronsku industriju, transportnu industriju, hemikalije, tekstil, hranu, kozmetika, kao i građevinske industrije.

Silikonski fluidiRaznolika struktura molekula silikona je zapravo ono što daje silikonu različite mogućnosti za primenu. Inženjeri su takođe razvili tehnologiju mešanja kako bi silikonu dodali funkcionalnosti, stvarajući kompozitni materijal koji kombinuje osobine silikata i drugih materijala. Silikone tako može da se koristi za kreiranje materijala sa većom funkcionalnošću. Kao što se moglo pročitati, silikon pripada familija naprednih funkcionalnih materijala koji nude skoro neograničene mogućnosti i proizvode.

  Proizvodi od silikona