Oblast primene:

Trakasti transporteri, frikcioni prenosnici, valjci, etiketir mašine, grafički valjci...

Materijali:

NR, NBR, EPDM, VMQ, PU...
Pamučna, poliesterska i poliamidna platna...
Čelik, PA, legure lakih metala...